Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

TylmiScan 250 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia/w mleku

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Lavet Pharmaceuticals Ltd.,
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6,
Węgry

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
TylmiScan 250 mg/ml roztwór do podania w wodzie do picia/w mleku
Tylmikozyna (jako fosforan)

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Substancja czynna:
Tylmikozyna (jako fosforan) 250 mg/ml
Przeźroczysty roztwór o barwie od żółtej do ciemnożółtej.

Substancje pomocnicze:
Propylu galusan (E 310)
Disodu edetynian

4. WSKAZANIA LECZNICZE
Świnie: leczenie i metafilaktyka chorób dróg oddechowych w stadach trzody chlewnej wywoływanych przez Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae wrażliwe na tylmikozynę.
Kury: leczenie i metafilaktyka chorób dróg oddechowych w stadach kur wywoływanych przez Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae wrażliwe na tylmikozynę.
Indyki: leczenie i metafilaktyka chorób dróg oddechowych w stadach indyków wywoływanych przez Mycoplasma gallisepticum i M. synoviae wrażliwe na tylmikozynę.
Cielęta: leczenie chorób dróg oddechowych bydła wywoływanych przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis, M. dispar wrażliwe na tylmikozynę.
Obecność choroby w grupie/stadzie należy ustalić przed zastosowaniem produktu.

5. PRZECIWWSKAZANIA
Konie i inne koniowate nie mogą mieć dostępu do wody do picia zawierającej tylmikozynę.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tylmikozynę lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować u przeżuwaczy z rozwiniętą funkcją żwacza.

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W bardzo rzadkich przypadkach (mniej niż 1 na 1000 zwierząt włączając pojedyncze raporty) obserwowano zmniejszone pobieranie wody.
W razie zaobserwowania działań niepożądanych, również niewymienionych w ulotce informacyjnej lub w przypadku podejrzenia braku działania produktu, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
Można również zgłosić działania niepożądane poprzez krajowy system raportowania: www.urpl.gov.pl

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Kury (oprócz kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi)
Indyki
Świnie
Cielęta (z nierozwiniętą funkcją przedżołądków)

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
W wodzie do picia lub w mleku
Produkt należy rozcieńczyć w wodzie do picia (świnie, kurczęta, indyki) lub preparacie mlekozastępczym (cielęta) przed podaniem.

Cielęta: 12,5 mg tylmikozyny na kg masy ciała (tj. 1 ml produktu na 20 kg masy ciała) dwa razy dziennie przez 3-5 kolejnych dni.

Świnie: 15-20 mg tylmikozyny na kg masy ciała/na dzień (tj. 6-8 ml produktu na 100 kg masy ciała na dzień), przez 5 kolejnych dni. Taką dawkę można uzyskać podając 150-200 mg tylmikozyny na litr (60-80 ml produktu na 100 litrów w oparciu o konsumpcję wody wynoszącą 10% masy ciała).

Kury: 15-20 mg tylmikozyny na kg masy ciała na dzień (tj. 6-8 ml produktu na 100 kg masy ciała na dzień), przez trzy kolejne dni. Taką dawkę można uzyskać podając 75-100mg tylmikozyny na litr (30-40 ml produktu na 100 litrów w oparciu o dzienną konsumpcję wody wynoszącą 20% masy ciała).

Indyki: 10-27 mg tylmikozyny na kg masy ciała na dzień (tj. 4-11 ml produktu na 100 kg masy ciała na dzień), przez trzy kolejne dni. Taką dawkę można uzyskać podając 143-386mg tylmikozyny na litr (57-154 ml produktu na 100 litrów w oparciu o dzienną konsumpcję wody wynoszącą 7% masy ciała).

Wymagane dokładne stężenie produktu leczniczego weterynaryjnego można obliczyć wg następującego wzoru:
ml produktu na litr wody do picia na dzień = [ml produktu na kg masy ciała na dzień x średnia masa ciała (kg)]/średnie dzienne spożycie wody (litr).
Aby uniknąć podania zbyt niskiej dawki masa ciała powinna zostać określona najdokładniej jak to możliwe.
Wymaganą dawkę należy odmierzyć przy użyciu odpowiednio skalibrowanego urządzenia.
Należy przygotować tylko taką ilość wody do picia z lekiem, która pokryje dzienne zapotrzebowanie.
Woda zawierająca produkt leczniczy powinna być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt przez cały okres leczenia.
Ilość pobieranej przez zwierzęta wody należy monitorować w regularnych odstępach podczas leczenia.
Po zakończeniu leczenia system zaopatrzenia w wodę należy odpowiednio wyczyścić, aby uniknąć spożycia subterapeutycznych ilości substancji czynnej.

Świeżą wodę do picia zawierającą produkt leczniczy należy sporządzać co 24 godziny
Świeży preparat mlekozastępczy zawierający produkt leczniczy należy sporządzać co 6 godzin

Przed użyciem produkt leczniczy należy rozcieńczyć z wodą lub preparatem mlekozastępczym.
Podczas przygotowywania roztworu podstawowego, maksymalne stężenie nie powinno przekraczać 200 ml produktu na litr. Najniższe stężenia produktu, przy których można zapewnić stabilność to 0,3 ml produktu na litr wody do picia i 0,8 ml produktu na litr preparatu mlekozastępczego.
Pobranie wody/preparatu mlekozastępczego zawierającej/-go produkt leczniczy zależy od stanu klinicznego zwierząt.
W celu osiągnięcia prawidłowego dawkowania stężenie produktu należy odpowiednio dopasować.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Wodę zawierającą produkt leczniczy należy sporządzać co 24 godziny używając tylko czystej wody.
Preparat mlekozastępczy zawierający produkt leczniczy należy sporządzać co 6 godzin używając tylko czystej wody.
Jeśli objawy choroby nie zmniejszą się znacznie w ciągu 3-5 dni, diagnoza powinna zostać poddana ponownej ocenie a leczenie zmienione. Aby uniknąć podania zbyt niskiej dawki masa ciała powinna zostać określona najdokładniej jak to możliwe. Pobranie wody/preparatu mlekozastępczego z produktem leczniczym zależy od stanu klinicznego zwierząt. W celu osiągnięcia prawidłowego dawkowania stężenie produktu należy odpowiednio dopasować.

10. OKRES(-Y) KARENCJI
Tkanki jadalne:
Świnie- 14 dni
Kurczęta - 12 dni
Indyki - 19 dni
Cielęta - 42 dni
Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować na 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące
Okres ważności po rozcieńczeniu lub rekonstytucji w wodzie do picia, zgodnie z instrukcją: 24 godziny
Okres ważności po rekonstytucji w preparacie mlekozastępczym: 6 godzin

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt
Ważne: należy rozcieńczyć przed podaniem zwierzętom.
Świnie, kury i indyki: W celu zapewnienia odpowiedniego dawkowania należy monitorować pobieranie wody. W przypadku gdy spożycie wody nie odpowiada ilości, dla której obliczono zalecane stężenie, należy dostosować stężenie produktu w taki sposób, aby zapewnić pobranie przez zwierzęta zalecanej dawki lub rozważyć zastosowanie innego sposobu leczenia.
Ilość pobieranego leku przez zwierzęta może ulec zmianie w wyniku choroby. W przypadku niewystarczającego spożycia wody lub preparatu mlekozastępczego, zwierzęta należy leczyć pozajelitowo przy użyciu odpowiedniego produktu do wstrzykiwań.
Należy unikać wielokrotnego stosowania produktu, poprzez ulepszanie metod zarządzania oraz dokładne czyszczenie i dezynfekcję.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt
Podanie wyłącznie doustne. Zawiera edetynian sodu; nie wstrzykiwać.
Niewłaściwe stosowanie produktu może prowadzić do zwiększenia występowania bakterii opornych na tylmikozynę i zmniejszać skuteczność leczenia substancjami z grupy tylmikozyny. Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testów wrażliwości drobnoustrojów.
Podczas stosowania produktu należy uwzględnić urzędowe, narodowe lub lokalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Tylmikozyna może wywoływać podrażnienie. Makrolidy, takie jak tylmikozyna, mogą także powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, spożyciu, kontakcie ze skórą lub oczami. Nadwrażliwość na tylmikozynę może prowadzić do reakcji krzyżowych na inne makrolidy i odwrotnie. Reakcje alergiczne na te substancje czasami mogą być poważne, należy więc unikać bezpośredniego kontaktu z nimi.
W celu uniknięcia ekspozycji podczas przygotowywania wody do picia z lekiem, należy używać kombinezonów, okularów ochronnych, i nieprzepuszczalnych rękawic. Nie jeść, nie pić, nie palić w czasie pracy z produktem. Po użyciu umyć ręce.
Po przypadkowym spożyciu produktu należy natychmiast przepłukać usta wodą i zwrócić się o pomoc lekarską. Po przypadkowym kontakcie ze skórą należy ją dokładnie przemyć wodą z mydłem. Po przypadkowym kontakcie z oczami należy je obficie przemyć dużą ilością czystej, bieżącej wody.
Osoby uczulone na składniki produktu powinny unikać kontaktu z tym produktem.
Jeśli po ekspozycji na produkt pojawią się objawy takie jak wysypka skórna należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi niniejsze ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, ust i okolic oczu lub trudności w oddychaniu są znacznie poważniejszymi objawami i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki)
W przypadku podawania świniom wody zawierającej 300 lub 400 mg tylmikozyny na litr (co odpowiada 22,5 - 40 mg/kg masy ciała lub 1,5-2 krotnie większego stężenia od zalecanego) zwierzęta zwykle wykazują zmniejszone pobieranie wody. Mimo, iż zmniejsza to jednocześnie ilość przyjmowanej tylmikozyny, może w szczególnych okolicznościach prowadzić do odwodnienia. W takich przypadkach należy odstawić wodę do picia/preparat mlekozastępczy zawierające lek i udostępnić zwierzętom świeżą wodę bez dodatku leku.
Nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania u kur otrzymujących wodę do picia zawierającą tylmikozynę w stężeniu do 375 mg/litr (co odpowiada 75-100 mg/kg masy ciała lub 5-krotnie większej dawce od zalecanej) przez 5 dni. Podawanie dziennej dawki 75 mg/ litr (co odpowiada maksymalnej zalecanej dawce) przez 10 dni skutkowało zmniejszeniem konsystencji odchodów.
Nie obserwowano objawów przedawkowania u indyków otrzymujących wodę do picia zawierającą tylmikozynę w stężeniu do 375 mg/litr (co odpowiada 50-135 mg/kg masy ciała lub 5-krotnie większej dawce niż zalecana) przez 3 dni. Leczenie dzienną dawką 75 mg/litr (co odpowiada maksymalnej zalecanej dawce) przez 6 dni także nie wywołało żadnych objawów przedawkowania.
U cieląt, przy podawaniu dwa razy dziennie dawki 5-krotnie przekraczającej zalecaną przez dwa razy dłuższy niż zalecany czas leczenia, nie obserwowano żadnych objawów przedawkowania oprócz nieznacznie obniżonego spożycia mleka.

Ciąża i laktacja:
Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży, laktacji czy nieśności nie zostało określone.
Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Główne niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi

Inne środki ostrożności:
Wiadomo, że tylmikozyna jest toksyczna dla organizmów wodnych, w tym cyjanobakterii, a jej stosowanie może powodować długotrwałe skutki.

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
Luty 2021

15. INNE INFORMACJE
Wielkość opakowań:
Biała butelka zawierająca 250 ml z polietylenu o wysokiej gęstości, z polipropylenową zakrętką.
Biała butelka zawierająca 1000 ml z polietylenu o wysokiej gęstości, z polipropylenową zakrętką oraz kalibrowaną miarką z polipropylenu.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. 61 4264920