Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

 

Podmiot odpowiedzialny:

Lavet Pharmaceuticals Ltd.

Ottó u. 14.

Budapeszt H-1161

Węgry

 

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Lavet Pharmaceuticals Ltd.,

Batthyány u. 6., Kistarcsa, H-2143

Węgry

 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Scancox 50 mg/ml zawiesina doustna dla świń

Toltrazuryl

 

3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Toltrazuryl 50 mg

Substancje pomocnicze:

Sodu benzoesan (E211) 2 mg

Sodu propionian (E281)  2 mg

Biała lub prawie biała zawiesina.

 

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zapobieganie objawom klinicznym kokcydiozy u nowonarodzonych prosiąt (w wieku od 3 do 5 dni)

na fermach z potwierdzonym występowaniem  kokcydiozy w przeszłości, wywoływanej przez

Isospora suis.

 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję

pomocniczą.

 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie

wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

 

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie (prosięta w wieku od 3 do 5 dni).

 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Każdemu prosięciu w 3-5 dniu życia należy podać jednorazową dawkę doustną wynoszącą 20 mg

toltrazurylu/kg m.c., co odpowiada 0,4 ml zawiesiny doustnej na kg m.c.

Leczenie podczas wybuchu choroby może mieć ograniczoną wartość dla pojedynczych prosiąt ze

względu na już istniejące uszkodzenia w obrębie jelita cienkiego.

 

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Do podawania doustnego.

Zawiesinę doustną należy silnie wstrząsnąć przed użyciem.

Leczenie pojedynczych zwierząt.

Ponieważ małe objętości są wymagane do leczenia pojedynczych prosiąt, zalecane jest użycie

sprzętu dozującego o dokładności 0,1 ml.

 

10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 77 dni

 

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać po upływie daty ważności podanej na etykiecie, po EXP.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: 3 miesiące.

 

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Tak jak przy innych środkach przeciwpasożytniczych, częste i powtarzane użycie leków

 przeciwpierwotniakowych z tej samej klasy może prowadzić do narastania oporności.

Zaleca się podawać wszystkim zwierzętom znajdującym się w zagrodzie.

Przestrzeganie zasad czystości może zredukować ryzyko zakażenia kokcydiami. Dlatego zaleca się poprawę warunków higienicznych w danym obiekcie szczególnie w zakresie suchości i czystości.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

i) Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Brak

ii) Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny

zwierzętom

W przypadku dostania się produktu na skórę lub do oczu należy natychmiast przemyć wodą.

Po użyciu umyć ręce. Nie palić, nie jeść i nie pić podczas używania produktu.

Osoby o znanej nadwrażliwości na toltrazuryl, powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym

weterynaryjnym.

 

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie dotyczy.

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nieznane, np. nie ma interakcji w połączeniu z suplementacją żelaza.

 

Przedawkowanie

Nie zaobserwowano działań niepożądanych u prosiąt, po podaniu dawki trzykrotnie przekraczającej

zalecaną.

 

Niezgodności

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

 

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na

lepszą ochronę środowiska.

 

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

18/10/2012

 

15. INNE INFORMACJE

250 ml i 1000 ml

Butelka HDPE z zakrętką HDPE.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo,

ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno

tel. 61 4264920

fax. 61 4241147