Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Scanomox Powder 62,5% 625 mg/g

 
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel.: (61) 426 49 20
Fax: (61) 427 11 47


Wytwórca:
Lavet Pharmaceuticals Ltd.
1161 Budapeszt, Otto u. 14
Węgry


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 

Amoksycylina (w postaci trójwodzianu)   625 mg/g


RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemnik polipropylenowy z workiem LDPE, zamykany polipropylenową pokrywką, zawierający 1 kg lub 5 kg preparatu.


WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie zapaleń płuc u świń wywoływanych przez Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Streptococcus suis i Haemophilus parasuis.


PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na amoksycylinę lub inne antybiotyki ß-laktamowe.
Nie stosować u królików, świnek morskich, chomików i gerbili.
Nie stosować u dorosłych przeżuwaczy i koni.


DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Po podaniu penicylin i cefalosporyn mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości. Niekiedy, powstałe reakcje alergiczne mogą mieć ciężki przebieg.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA

Dawkowanie: podawać w wodzie do picia, w dawce 25 mg amoksycyliny na kg m.c. dziennie,
przez 5 kolejnych dni.
Sposób podawania:
Scanomox Powder 62,5% podaje się w postaci roztworu w wodzie do picia.
Gotowy roztwór można podawać wprost ze zbiornika gradientowego lub sporządzać ex tempore wykorzystując dozownik.
Podawanie ze zbiornika:
W czystym naczyniu odmierzyć dzienną dawkę preparatu niezbędną do leczenia chorych świń. Następnie, stopniowo dodając wodę pitną, mieszać aż do równomiernego rozprowadzenia proszku i uzyskania roztworu podstawowego. Tak powstały roztwór podstawowy połączyć z wodą znajdująca się w zbiorniku gradientowym i dokładnie wymieszać. Ilość wody w zbiorniku powinna odpowiadać ilości, jaką chore świnie wypijają w ciągu 12 godz. Otrzymany w zbiorniku roztwór leczniczy podawać jako jedyne źródło wody do picia. Co 12 godzin należy sporządzać świeży roztwór.
Podawanie z wykorzystaniem dozownika:
Do zbiornika dozownika odmierzyć dzienną dawkę preparatu Scanomox Powder 62,5% przeznaczoną dla wszystkich leczonych świń. Następnie, energicznie mieszając (najlepiej przy użyciu elektrycznego mieszadła), dodać 1% przewidywanej objętości wody, jaką chore sztuki wypiją w ciągu dnia.
Zastosować letnią wodę o temp. 20-30°C i mieszać, aż do uzyskania jednorodnego roztworu podstawowego. Standardowo można przyjąć, iż chore zwierzęta pobierają wodę w ilości odpowiadającej 10% ich masy ciała, co oznacza, iż roztwór podstawowy należy sporządzić z ilości wody odpowiadającej 0,1% masy ciała leczonych świń (np.: jeśli leczone świnie mają łączną masę ciała 5000 kg, to wypiją dziennie 500 l wody, a zatem roztwór podstawowy należy sporządzić w 5 l wody).
Przed rozpoczęciem podawania odczekać około 30-40 minut, bezpośrednio przed podaniem roztwór w dozowniku należy ponownie wymieszać. Ustawić dozownik na 1%. Włączyć zbiornik dozownika. Co 24 godziny należy sporządzać w dozowniku świeży roztwór podstawowy.
W wodzie wodociągowej o temperaturze 4°C lub 20°C najwyższa rozpuszczalność preparatu wynosi odpowiednio 2 g lub 4 g na litr. Wartość maksymalnej dyspersji preparatu w roztworze podstawowym o temperaturze 4°C lub 20°C wynosi 100 g/l.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne - 11 dni.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Okres ważności:
3 miesiące po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.
12 godzin po rekonstytucji w wodzie do picia.
24 godziny w roztworze podstawowym do podawania z wykorzystaniem dozownika.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli to możliwe leczenie powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości.

Osoby o znanej nadwrażliwości na penicyliny lub cefalosporyny powinny unikać kontaktu
z preparatem, gdyż reakcje alergiczne mogą mieć niekiedy ciężki przebieg.
W przypadku wystąpienia objawów takich jak wysypka na skórze, należy zasięgnąć porady lekarskiej i poinformować lekarza o powyższych ostrzeżeniach. Wystąpienie objawów takich jak obrzęk twarzy, ust, powiek czy trudności w oddychaniu, wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.
Aby uniknąć narażenia na produkt przy jego podawaniu, należy zachować wszelkie zalecane środki ostrożności. Unikać wdychania pyłu i kontaktu preparatu ze skórą i oczami.
Podczas przygotowywania roztworu zakładać maskę, okulary ochronne i rękawice ochronne. Po przygotowaniu roztworu umyć odsłonięte części ciała, które miały kontakt z preparatem.
Podczas podawania roztworu zakładać rękawice ochronne. Po podaniu roztworu umyć odsłonięte części ciała, które miały kontakt z preparatem.
W razie przypadkowego dostania się preparatu do oczu, przemyć obficie wodą.

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Działanie bakteriobójcze amoksycyliny jest osłabione w przypadku jednoczesnego stosowania leków o działaniu bakteriostatycznym.
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, preparatu nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza - Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Pozwolenie nr 1712/06

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ETYKIETO-ULOTKI

19/10/2011

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.