Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Bydło
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Synergal Inj., (140 + 35) mg / ml


1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno


Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works, Camlough Road,
Newry, Co. Down
BT35 6JP Irlandia Północna2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Synergal Inj., (140 + 35) mg / ml; zawiesina do wstrzykiwań dla psów, kotów i bydła

3.    SKŁAD JAKOŚCIOWY  I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ  

Amoksycylina (w postaci trójwodzianu) 140,0 mg/ml,
Kwas klawulanowy (sól potasowa) 35,0 mg/ml

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Kliniczne wskazania do stosowania produktu Synergal Inj. obejmują zakażenia bakteriami
wrażliwymi na działanie amoksycyliny i kwasu klawulanowego, a w szczególności:

-  u bydła - zakażenia układu oddechowego, tkanek miękkich, zapalenie macicy, zapalenia gruczołu
 mlekowego,

-  u psów i kotów zakażenia układu oddechowego, moczowego, skóry oraz tkanek miękkich (jak np.
zapalenie dziąseł, zapalenie gruczołów okołoodbytowych, ropne zapalenie skóry). Jako uzupełnienie
terapii preparatem w formie zawiesiny do wstrzykiwań u psów i kotów można zastosować preparat
Synergal w formie tabletek.

Produkt działa bakteriobójczo wobec szerokiego spektrum bakterii o znaczeniu klinicznym u bydła,
psów i kotów. Wykazuje skuteczność in vitro przeciwko następującym bakteriom (w tym szczepom
produkującym beta-laktamazę):
Bakterie Gram-dodatnie: Staphylococcus, Streptococcus (włączając w to szczepy beta-hemolityczne),
Actinomyces bovis, Bacillus anthracis, Clostridium, Corynebacterium, Peptostreptococcus spp.,
Bakterie Gram-ujemne: Campylobacter spp., Escherichia coli, Fusobacterium necrophorum,
Haemophilus spp., Klebsiella, Moraxella spp., Pasteurella, Proteus spp., Salmonella, Prevotella sp.,
Enterobacter sp, Actinobacillus lignieresi, Actinobacillus pleuropneumoniae, Bacteroides, Bordatella
bronchiseptica.

Jako uzupełnienie terapii preparatem w formie zawiesiny do wstrzykiwań u psów i kotów można
zastosować preparat Synergal w formie tabletek

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny
(nadwrażliwość krzyżowa). Nie wstrzykiwać dożylnie.
Preparat nie powinien być stosowany u królików, świnek morskich, chomików i gerbili.


6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niekiedy w miejscu podania preparatu, tak jak po wstrzyknięciu innych zawiesin olejowych, może
wystąpić przemijający samoistnie bez leczenia, miejscowy odczyn tkankowy.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, pies, kot

8.    DAWKOWANIE  I DROGI PODANIA

Preparat należy wstrzykiwać domięśniowo lub podskórnie, raz dziennie, 7 mg amoksycyliny/kg
m.c. oraz 1,75 mg kwasu klawulanowego/kg m.c., co odpowiada podaniu 1 mililitra zawiesiny na
20 kg masy ciała zwierzęcia. Preparat podaje się przez okres 3 do 5 dni.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Brak

10.    OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne bydła – 42 dni,
mleko – 36 godzin.

11.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C
Okres ważnośći po pierwszym otwarciuopakowania bezpośredniego  28 dni
    
12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Osoby uczulone na antybiotyki ß-laktamowe lub na cefalosporyny powinny unikać kontaktu z
preparatem.

Preparat Synergal Inj. może być stosowany u ciężarnych samic zwierząt lub u samic w okresie
laktacji.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków zaleca się, aby preparat stosować w przypadkach zakażeń
wywołanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiogramem.

Synergal Inj. z uwagi na bakteriobójcze działanie nie powinien być stosowany jednocześnie z
antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym, z uwagi na możliwość obniżania jego działania.
Należy ostrożnie postępować z produktem, tak by nie dopuścić do kontaktu preparatu pozostającego w
opakowaniu z wodą.


13.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

11/12/2008

15.    INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy
kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (061) 426 49 20
Fax. (061) 424 11 47
scanvet@scanvet.pl