Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Pigs
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Oxytet Spray


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 
Oksytetracykliny chlorowodorek       32,1 mg/ml
(co odpowiada 29,7 mg oksytetracykliny/ml)

RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
Pojemnik ciśnieniowy z LDPE/Aluminium z zaworem dozującym z PE oraz wieczkiem z PE. Pojemnik zawiera 140 g produktu.

WSKAZANIA LECZNICZE
Oxytet Spray jest wskazany do stosowania w  powierzchownych zakażeniach skóry i racic (w szczególności międzypalcowego zapalenia skóry, zanokcicy) u bydła, owiec i świń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie oksytetracykliny.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Brak.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Przed zastosowaniem produktu leczone miejsca należy dokładnie oczyścić a racice należy wyczyścić i w razie potrzeby przyciąć.
W przypadku leczenia zakażeń racic zalecane jest, aby przed powrotem na pastwisko zwierzęta przez godzinę pozostały na suchym podłożu.
Wstrząsnąć pojemnik przed użyciem. Spryskiwać przez kilka sekund do momentu całkowitego pokrycia leczonych zmian preparatem.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: zero godzin.
Mleko krów, owiec: zero godzin.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Pojemnik pod ciśnieniem, nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50°C. Nie przebijać i nie spalać nawet po opróżnieniu opakowania.
  
SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Chronić oczy zwierząt przed kontaktem z produktem
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom
Chronić oczy.
Unikać kontaktu ze skórą.
Unikać wdychania oparów.
Po użyciu umyć ręce.
Nie rozpylać w pobliżu ognia lub żarzących się materiałów.
Produkt wysoce łatwopalny.
Należy stosować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Nie palić podczas stosowania produktu.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wyłącznie dla zwierząt.
Wydawany z przepisu lekarza – Rp.
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Pozwolenie nr: 2079/11

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ETYKIETO-ULOTKI
28/03/2011