Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cat
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny :

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down, BT35 6JP

Zjednoczone Królestwo


Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Limited

105 Armagh Road

Newry

Co. Down, BT35 6PU

Zjednoczone Królestwo


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów.

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Każdy ml zawiera:

Meloksykam: 0,5 mg

Benzoesan sodu: 1,5 mg


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zmniejszenie łagodnego do umiarkowanego bólu pooperacyjnego i zapalenia towarzyszącego zabiegom chirurgicznym u kotów, jak zabiegi ortopedyczne lub zabiegi chirurgiczne na tkankach miękkich.

Złagodzenie zapalenia i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego u kotów.


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt ciężarnych lub w okresie laktacji.

Nie stosować u zwierząt cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego, takie jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie stosować u kotów poniżej 6 tygodnia życia.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach obserwowano działania niepożądane typowe dla NLPZ, takie jak utrata apetytu, wymioty, biegunka, utajona krew w kale, apatia, niewydolność nerek. W bardzo rzadkich przypadkach zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych było obserwowane.

Działania te pojawiają się zazwyczaj w pierwszym tygodniu leczenia, w większości przypadków mają charakter przejściowy i zanikają po przerwaniu leczenia. W bardzo rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne.


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty.


8. DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Dawkowanie

Ból pooperacyjny i zapalenie towarzyszące zabiegom chirurgicznym:

Po początkowym podaniu produktu Loxicom 5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów, leczenie należy kontynuować przez kolejne 24 godziny produktem Loxicom 0,5 mg/ml roztwór doustny dla kotów w dawce 0,05 mg meloksykamu/kg masy ciała. Leczenie doustne można kontynuować do 4-ech dni, podając produkt raz dziennie (co 24 godziny).

Ostre schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego:

Po początkowym, jednorazowym podaniu dawki wynoszącej 0,2 mg meloksykamu/kg masy ciała w pierwszym dniu, leczenie należy kontynuować przez doustne podawanie meloksykamu w dawce 0,05 mg/kg masy ciała, raz dziennie (co 24 godziny) tak długo, jak długo utrzymuje się ostry stan zapalny i ból.

Przewlekłe schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego:

Po początkowym, jednorazowym podaniu dawki wynoszącej 0,1 mg meloksykamu/kg masy ciała w pierwszym dniu, leczenie należy kontynuować przez doustne podawanie meloksykamu w dawce podtrzymującej 0,05 mg/kg masy ciała, raz dziennie (co 24 godziny).

Odpowiedź kliniczna jest zazwyczaj obserwowana w ciągu 7 dni. W przypadku braku widocznej poprawy klinicznej, leczenie należy przerwać najpóźniej po 14 dniach.

Droga i sposób podania

Nie należy przekraczać zalecanej dawki produktu. Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów należy podawać doustnie po zmieszaniu z pokarmem lub bezpośrednio do jamy ustnej, wykorzystując dołączoną do opakowania strzykawkę odmierzającą. Strzykawka jest dopasowana do butelki i wyskalowana w kg masy ciała odpowiednio do dawki podtrzymującej. W ten sposób do zapoczątkowania leczenia przewlekłych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w pierwszym dniu konieczne jest podwojenie ustalonej objętości leku. W celu zapoczątkowania leczenia ostrych schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, w pierwszym dniu konieczne jest podanie poczwórnej, ustalonej objętości leku.

Przed użyciem silnie wstrząsnąć.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Meloksykam posiada wąski margines bezpieczeństwa terapeutycznego u kotów, co oznacza, że nawet stosunkowo niewielkie przekroczenie zalecanych dawek może spowodować wystąpienie objawów klinicznych. W celu obliczenia prawidłowej dawki należy bardzo dokładnie określić masę ciała zwierzęcia.


10. OKRES(-Y) KARENCJI

Nie dotyczy.


11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.


12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z objawami hipowolemii lub z obniżonym ciśnieniem krwi ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia nerek.

Pooperacyjny ból i zapalenie towarzyszące zabiegom chirurgicznym:

W przypadku, gdy konieczne jest dodatkowe zmniejszenie bólu, należy rozważyć kombinowaną terapię przeciwbólową

Przewlekłe schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego:

Reakcja na długotrwałą terapię powinna być monitorowana w regularnych odstępach czasu przez lekarza weterynarii.

Leczenie należy przerwać, jeżeli po 14 dniach brak widocznej poprawy klinicznej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Osoby o znanej nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe i substancje silnie wiążące białka mogą konkurować o wiązanie z białkami i tym samym prowadzić do działania toksycznego. Loxicom nie może być stosowany w połączeniu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami.

Należy unikać jednoczesnego podawania leków potencjalnie nefrotoksycznych.

Uprzednie zastosowanie substancji przeciwzapalnych może wywołać dodatkowe lub nasilić działania niepożądane. Z tego powodu przed rozpoczęciem podawania tego produktu powinien być przestrzegany co najmniej 24-godzinny okres bez podawania leków, jednak przy ustalaniu długości tego okresu należy uwzględnić właściwości farmakokinetyczne produktów użytych wcześniej.

Wyłącznie dla zwierząt.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci, lecz należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/


15. INNE INFORMACJE

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Sposób działania

Meloksykam jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) należącym do grupy oksykamów, który działa poprzez hamowanie syntezy prostaglandyn, wywołując działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwwysiękowe i przeciwgorączkowe. Ogranicza przenikanie leukocytów do tkanek objętych stanem zapalnym. W mniejszym stopniu hamuje także agregację trombocytów wywołaną kolagenem. Badania in-vitro i in-vivo wykazały, że meloksykam w większym stopniu hamuje cyklooksygenazę-2 (COX-2) niż cyklooksygenazę-1 (COX-1).

Informacja dotycząca opakowania

Loxicom 0,5 mg/ml zawiesina doustna dla kotów jest dostępny w opakowaniach o pojemności 5 ml, 15 ml i 30 ml.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno