Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Noroseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
 
Podmiot odpowiedzialny:
Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry
Co. Down, BT35 6JP
Irlandia Północna,
 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Norbrook Laboratories Limited
105 Armagh Road, Newry
Co. Down, BT35 6PU 
Irlandia Północna

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry,
Co. Down, BT35 6JP 
Irlandia Północna
 
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Noroseal 2,6 g zawiesina dowymieniowa dla bydła
Bizmutu azotan zasadowy, ciężki
 
3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Każda 4g tubostrzykawka dowymieniowa zawiera:
 
Substancja czynna:
Bizmutu azotan zasadowy, ciężki  2,6g
Jasnobrązowa zawiesina
 
4. WSKAZANIA LECZNICZE
Zapobieganie wstępującym zakażeniom dowymieniowym podczas okresu zasuszenia.
U krów uznanych za wolne od podklinicznego zapalenia wymienia, produkt może być użyty jako jedyny środek w programie kontroli mastitis w okresie zasuszania.
Wybór krów przeznaczonych do leczenia produktem powinien opierać się na klinicznej ocenie lekarza weterynarii. Kryteria wyboru mogą być oparte na danych dotyczących występowaniu mastitis i liczbie komórek somatycznych u poszczególnych krów lub na wynikach testów wykrywających podkliniczne mastitis lub badaniu próbek bakteriologicznych.
 
5. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować produktu jako jedynego środka leczenia krów z podklinicznym zapaleniem wymienia w okresie zasuszania. Zobacz „Specjalne ostrzeżenia”.
Nie stosować w okresie laktacji. 
 
6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.
 
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło mleczne
 
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 
Podanie dowymieniowe.
Wprowadzić zawartość jednej tubostrzykawki z produktem do każdej ćwiartki wymienia natychmiast po ostatnim zdojeniu w danej laktacji (przy zasuszaniu).
 
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Nie masować strzyku ani wymienia po podaniu produktu.
Należy stosować techniki aseptyczne aby zredukować ryzyko wystąpienia zapalenia wymienia.
Istotne jest dokładne oczyszczenie i dezynfekcja strzyków, z użyciem spirytusu chirurgicznego lub chusteczek nasączonych alkoholem. Strzyki należy wycierać do momentu aż na chusteczkach nie będzie widocznego brudu. Przed podaniem produktu strzyk powinien wyschnąć. Podawać aseptycznie i unikać zanieczyszczenia końcówki aplikatora. Po podaniu produktu zalecane jest zastosowanie odpowiedniego preparatu do kąpieli strzyków lub aerozolu.
 
10. OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: zero dni
Mleko: zero godzin
 
11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i pudełku, po EXP.
 
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
W klinicznych próbach terenowych produkt był stosowany w okresie zasuszenia w połączeniu z długo działającymi antybiotykami dowymieniowymi.
Dobrą praktyką jest regularna obserwacja zasuszonych krów w celu wykrycia objawów klinicznego mastitis.
Jeśli w uszczelnionej ćwiartce rozwinie się kliniczne zapalenie wymienia zainfekowaną ćwiartkę należy ręcznie wycisnąć przed wdrożeniem właściwego leczenia.
W celu zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia, nie zanurzać tubostrzykawki w wodzie.
Tubostrzykawkę stosować wyłącznie jednorazowo.
Istotne jest zachowanie aseptyki przy podawaniu produktu, ponieważ nie posiada on aktywności przeciwbakteryjnej.
Nie podawać żadnych innych produktów dowymieniowych po podaniu tego produktu.
U krów, które mogą mieć podkliniczne mastitis, produkt można zastosować po podaniu odpowiedniego antybiotyku zasuszeniowego do zakażonej ćwiartki wymienia.
 
Ciąża:
Produkt nie jest wchłaniany po podaniu dowymieniowym, może być stosowany w okresie ciąży. Po wycieleniu uszczelnienie może być połknięte przez cielę. Połknięcie produktu przez cielę jest nieszkodliwe i nie powoduje działań niepożądanych.
 
Laktacja:
Po przypadkowym podaniu u krów w okresie laktacji można zaobserwować przejściowy wzrost liczby komórek somatycznych (do 2-krotnego podwyższenia). W takich przypadkach należy ręcznie usunąć uszczelnienie, dodatkowe środki ostrożności nie są konieczne.
W trakcie badań klinicznych wykazano zgodność produktu tylko z produktem do zasuszania zawierającym kloksacylinę.
Podanie krowom dawki dwukrotnie przekraczającej zalecaną nie spowodowało żadnych klinicznych działań niepożądanych.
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami obficie przemyć wodą.
Jeśli podrażnienie utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską i przedstawić lekarzowi ulotkę .
W przypadku znanej alergii na sole bizmutu należy unikać kontaktu z tym produktem.
Po użyciu umyć ręce.
 
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
 
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
2014-02-27
 
15. INNE INFORMACJE
 
WIELKOŚCI OPAKOWAŃ:
Pudelka tekturowe zawierające 24 lub 60 tubostrzykawek lub wiaderko ze 120 tubostrzykawkami.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
 
DALSZE INFORMACJE:
Pozwolenie nr.: 2347/14
 
Kategoria dostępności: Wydawany z przepisu lekarza - Rp. 
Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Wyłącznie dla zwierząt
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:
 
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (61) 426 49 20
Fax (61) 424 11 47