Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Dog
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Scanodyl Inj. 50 mg/ml

 
1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
Podmiot odpowiedzialny
ScanVet Poland Sp. z o.o., Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno,
Tel (61) 426 49 20, Fax (61) 424 11 47
 
Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Norbrook Laboratories Ltd., Station Works, Camlough Road, Newry, County Down, BT35 6JP, Irlandia Północna
 
2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Scanodyl Inj. 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla psów i kotów
Karprofen
 
3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
1 ml produktu zawiera:
 
Substancja czynna:
Karprofen 50 mg
 
Substancje pomocnicze:
Alkohol benzylowy (E1519) 10 mg
Formaldehydosulfoksylan sodu 2,5 mg
 
4. WSKAZANIA LECZNICZE
Psy:
Zapobieganie i zwalczanie bólu oraz reakcji zapalnych po zabiegach ortopedycznych i zabiegach chirurgicznych na tkankach miękkich (także zabiegach okulistycznych).
Koty:
Zwalczanie bólu pooperacyjnego po zabiegach chirurgicznych.
 
5. PRZECIWWSKAZANIA
W ciągu 24 godzin przed i po podaniu leku nie stosować innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSAIDs). 
Nie stosować u zwierząt z niewydolnością serca, wątroby lub nerek, z owrzodzeniem lub krwawieniami z przewodu pokarmowego.
Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą. 
Nie stosować u kotów poniżej 5 miesiąca życia.
 
6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić działania niepożądane typowe dla innych produktów z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takie jak  wymioty, luźny kał lub biegunka, obecność utajonej krwi w kale, spadek apetytu, ospałość. W większości przypadków są one przemijające i ustępują po zakończeniu podawania leku, jednak w bardzo rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne. 
 
Tak jak w przypadku innych leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych istnieje ryzyko wystąpienia sporadycznego działania niepożądanego o charakterze idiosynkrazji ze strony wątroby lub nerek.
 
Po podaniu podskórnym może wystąpić niewielki miejscowy odczyn.
 
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).
 
7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Pies, kot
 
8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA 
Psy:
Zalecana dawka karprofenu wynosi 4 mg/kg m.c. (co odpowiada podaniu 1 ml produktu na 12,5 kg m.c.). Produkt należy podawać dożylnie lub podskórnie, najlepiej przed zabiegiem operacyjnym, zarówno podczas premedykacji, jak i indukcji znieczulenia ogólnego.
Dane z badań klinicznych u psów wskazują, że w ciągu pierwszych 24 godzin w okresie okołoperacyjnym wymagana jest tylko jednorazowa dawka karprofenu. Jeżeli w tym czasie konieczne jest wzmocnienie działania przeciwbólowego, należy jednorazowo podać zwierzęciu połowę zalecanej dawki karprofenu (2 mg/kg m.c.).
Koty:
Zalecana dawka karprofenu wynosi 4 mg/kg m.c. (co odpowiada podaniu 0,24 ml produktu na 3 kg m.c.). Produkt należy podawać dożylnie lub podskórnie, najlepiej przed zabiegiem operacyjnym podczas znieczulania zwierzęcia. 
Ze względu na przedłużony okres półtrwania oraz niski indeks terapeutyczny karprofenu u kotów, nie należy przekraczać zalecanej dawki leku. Zaleca się stosowanie wyskalowanej 1 ml strzykawki w celu odmierzenia dokładnej dawki.
 
9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak
 
10. OKRES KARENCJI
Nie dotyczy.
 
11. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 ˚C
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.
Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
 
12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:
Nie podawać domięśniowo.
Nie przekraczać zalecanej dawki leku.
Stosowanie u psów poniżej 6 tygodnia życia, a także u starych psów i kotów, zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Jeżeli jednak podanie produktu takiemu zwierzęciu jest konieczne, należy odpowiednio zmniejszyć dawkę leku i zapewnić opiekę lekarską.
Ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia działania nefrotoksycznego, unikać stosowania produktu u zwierząt odwodnionych, z obniżonym lub podwyższonym ciśnieniem krwi.
 
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:
Podczas podawania produktu leczniczego weterynaryjnego należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przypadkowej samoiniekcji lub kontaktu produktu ze skórą. W przypadku, gdy lek dostanie się na powierzchnię skóry, należy natychmiast przemyć ją dużą ilością wody. Po zastosowaniu produktu umyć ręce.
 
Ciąża, laktacja
Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i laktacji ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących stosowania produktu w tym okresie.
 
Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:
W ciągu 24 godzin przed i po podaniu leku nie stosować innych niesteroidowych środków przeciwzapalnych (NSAIDs). Wiele leków z grupy NSAIDs wykazuje wysokie powinowactwo do białek osocza krwi, konkurując wzajemnie o miejsce wiązania. Jednoczesne ich stosowanie może w rezultacie prowadzić do wyparcia jednego leku przez drugi i pojawienia się działania toksycznego.
 
Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):
Karprofen jest dobrze tolerowany w dawce do 3-krotnie przekraczającej dawkę zalecaną u psów i w dawce do 2-krotnie przewyższającej dawkę zalecaną u kotów.
Przy przedawkowaniu karprofenu, zaleca się prowadzenie odpowiedniego leczenia objawowego w zależności od stopnia nasilenia objawów klinicznych. Specyficznej odtrutki brak.
 
Niezgodności farmaceutyczne:
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
 
13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.
 
14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
25/03/2016
 
15. INNE INFORMACJE
Wielkość opakowania: Butelki ze szkła lub PET o pojemności 20 ml, pakowane pojedynczo w pudełka tekturowe.