Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Dog
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Loxicom 1 mg, 2,5 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII

 

Podmiot odpowiedzialny:

Norbrook Laboratories Limited

Station Works

Newry

Co. Down

BT35 6JP

Zjednoczone Królestwo

 

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Limited

Armagh Road

Newry

Co. Down

BT35 6PU

Zjednoczone Królestwo

 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Loxicom 1 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Loxicom 2,5 mg tabletki do rozgryzania i żucia dla psów

Meloksykam.

 

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jasno brązowa, owalna, obustronnie wypukła tabletka z linią podziału z jednej strony i gładka z drugiej.

Każda tabletka do żucia zawiera:

Meloksykam 1 mg

Meloksykam 2,5 mg

 

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Zmniejszenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych schorzeniach układu kostno-mięśniowego u psów.

 

 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt ciężarnych i w okresie laktacji.

Nie stosować u zwierząt cierpiących na schorzenia przewodu pokarmowego, takie jak podrażnienie i krwawienie, u zwierząt z upośledzoną funkcją wątroby, serca lub nerek, u zwierząt ze schorzeniami krwotocznymi.

Nie stosować u psów poniżej 6 tygodnia życia lub u psów o masie ciała nieprzekraczającej 4 kg.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą.

 

 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach obserwowano działania niepożądane typowe dla NLPZ, takie jak utrata apetytu, wymioty, biegunka, utajona krew w kale, apatia, niewydolność nerek.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowane były biegunka krwotoczna, krwawe wymioty, owrzodzenia przewodu pokarmowego i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. 

Działania te pojawiają się zazwyczaj w pierwszym tygodniu leczenia, w większości przypadków mają charakter przejściowy i zanikają po przerwaniu leczenia. W bardzo rzadkich przypadkach mogą być poważne lub śmiertelne.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie

wymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.

 

 

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.

 

 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

 

W pierwszym dniu leczenia podaje się jednorazowo dawkę początkową 0,2 mg meloksykamu/kg masy ciała. Leczenie należy kontynuować podając doustnie, raz dziennie (w odstępach 24 godzinnych) dawkę podtrzymującą 0,1 mg/meloksykamu/kg masy ciała. Alternatywnie leczenie może być rozpoczęte z zastosowaniem roztworu do iniekcji zawierającego 5 mg meloksykamu w 1 ml. 

 

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1 mg lub 2,5 mg meloksykamu, co odpowiada dziennej dawce dla psa o masie ciała równej odpowiednio 10 kg lub 25 kg.

Każda tabletka do żucia może być podzielona na pół w celu dokładniejszego dostosowania dawki do masy ciała leczonego zwierzęcia. Tabletki mogą być podawane z karmą lub bez, są aromatyzowane i chętnie przyjmowane przez większość psów.

Schemat ułatwiający ustalenie odpowiedniej dawki:

W przypadkach, gdy konieczne jest ustalenie jeszcze dokładniejszego dawkowania należy rozważyć zastosowanie meloksykamu w postaci zawiesiny doustnej dla psów. Stosowanie meloksykamu w postaci zawiesiny doustnej zaleca się również w przypadku psów o masie ciała nieprzekraczającej 4 kg.

Efekt kliniczny jest normalnie zauważalny w ciągu 3-4 dni. Leczenie należy przerwać, jeżeli po 10 dniach brak widocznej poprawy klinicznej.

 

 

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W celu uniknięcia przedawkowania lub zastosowania zbyt niskiej dawki należy możliwie jak najdokładniej określić odpowiednią dawkę i masę zwierząt. 

 

10.    OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

 

 

11.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności dla połówki tabletki: 24 godziny.

Nie stosować po terminie ważności (EXP) podanym na etykiecie.

 

 

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

 

W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.

Należy unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z objawami hipowolemii lub z obniżonym ciśnieniem krwi ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia nerek.

Ten produkt leczniczy weterynaryjny dla psów nie powinien być stosowany u kotów, gdyż nie jest przeznaczony dla tego gatunku zwierząt. U kotów zaleca się stosowanie meloksykamu w postaci zawiesiny doustnej przeznaczonej dla tego gatunku.

 

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

 

Osoby o znanej nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z produktem leczniczym weterynaryjnym.

Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie produktu.

 

Stosowanie w ciąży i laktacji

 

Bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego w czasie ciąży i laktacji nie zostało określone.

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

 

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki moczopędne, antybiotyki aminoglikozydowe i substancje silnie wiążące białka mogą konkurować o wiązanie z białkami i tym samym prowadzić do działania toksycznego. Ten produkt leczniczy weterynaryjny nie może być stosowany w połączeniu z innymi NLPZ lub glikokortykosteroidami.

Uprzednie zastosowanie substancji przeciwzapalnych może wywołać dodatkowe lub nasilić działania niepożądane Z tego powodu przed rozpoczęciem podawania tego produktu powinien być przestrzegany co najmniej 24-godzinny okres bez podawania leków, jednak przy ustalaniu długości tego okresu należy uwzględnić właściwości farmakokinetyczne produktów użytych wcześniej.

 

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci, lecz należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska. 

 

 

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/

 

 

15. INNE INFORMACJE

Blister zawierający 10 tabletek, pakowany w pudełko tekturowe zawierające 10, 20, 100 lub 500 tabletek.  

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego.

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno

Tel. 61 426 49 20