Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Lactaclox

Lactaclox (75 mg + 200 mg)/5 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o., Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno, Tel. (061) 426 49 20,
Fax. (061) 424 11 47


2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Lactaclox (75 mg + 200 mg)/5 g zawiesina dowymieniowa dla bydła

3.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 
1 tubostrzykawka (5 g) zawiera:
Ampicylina sodowa                75 mg
Kloksacylina sodowa            200 mg

4.    WSKAZANIA LECZNICZE
Lactaclox przeznaczony jest dla krów do zwalczania zakażeń wymienia (mastitis) występujących w okresie laktacji i wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na ampicylinę oraz kloksacylinę.
Lactaclox posiada szerokie spektrum działania wykazując aktywność wobec drobnoustrojów Gram-dodatnich i Gram-ujemnych a w szczególności:
Streptococcus spp., Staphylococuss spp., Arcanobacterium pyogenes, E. coli, Bacillus spp., Actinomyces spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Clostridium spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Haemophilus somnus, Borellia spp., Brucella spp., Pasteurella spp., Moraxella spp., Proteus spp.

5.    PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie stwierdzono.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło.

8.    DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA
Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić do kanału strzykowego ćwiartki wymienia dotkniętej procesem zapalnym (zakażeniem). Zabieg powtórzyć trzykrotnie, w odstępach 12 godzin. Lek podawać bezpośrednio po dokładnym zdojeniu ćwiartki, oczyszczeniu i zdezynfekowaniu strzyku.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Przed podaniem leku strzyk należy oczyścić i zdezynfekować.

10.   OKRES(-Y) KARENCJI
Mleko - 60 godzin
Tkanki jadalne – 7 dni

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25”C, w suchym miejscu.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Penicyliny mogą być u ludzi przyczyną alergii. Alergia może pojawić się nie tylko po podaniu penicyliny w postaci iniekcji, ale również po spożyciu, wdychaniu lub kontakcie skórnym.
Osoby uczulone na antybiotyki beta laktamowe powinny zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku. Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z powierzchnią skóry. W przypadku pierwszych objawów uczulenia (zaczerwienienie skóry) należy skontaktować się z lekarzem.
Lactaclox może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Ampicylina i kloksacylina działają antagonistycznie z tetracyklinami, chloramfenikolem i makrolidami. Synergistyczne działanie stwierdzono z antybiotykami aminoglikozydowymi i rifampicyną.
Nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

13.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
12/12/2008

15.    INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym. 

Dostępne opakowania:
Tubostrzykawki dowymieniowe po 5 g, wykonane z LDPE, pakowane pojedynczo w folię PE lub w blistry po 6 tubostrzykawek.
Pudełko tekturowe zawiera 24 tubostrzykawki (4 blistry po 6 sztuk) lub 24 tubostrzykawki indywidualnie pakowane w folię.
 
Pozwolenie nr 57/94