Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Combivit


Combivit, roztwór do wstrzykiwań


1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel: (061) 426 49 202.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Combivit, roztwór do wstrzykiwań

3.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 
1 ml zawiera:

Tiaminy chlorowodorek (witamina B1)               35,0 mg   
Ryboflawiny sodu fosforan (witamina B2)            0,5 mg   
Pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6)           7,0 mg   
Nikotynamid                                                       23,0 mg   
Kwas askorbowy (witamina C)                            70,0 mg   

4.    WSKAZANIA LECZNICZE
Stosować w leczeniu martwicy kory mózgowej u bydła i owiec, w leczeniu koni w przypadkach zatrucia paprocią orlą oraz do leczenia przypadków niedoboru witamin grupy B i witaminy C.

5.    PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którąkolwiek z substancji czynnych preparatu.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Po podaniu podskórnym lub domięśniowym w miejscu wstrzyknięcia może wystąpić przemijający samoistnie odczyn zapalny.
Po podaniu dożylnym, szczególnie u koni, może dojść do reakcji anafilaktycznej, dlatego zaleca się powolne dożylne podawanie preparatu rozcieńczonego jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu z dekstrozą.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
koń, bydło, świnia, owca, koza, pies, kot.

8.    DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA
Podawać podskórnie, domięśniowo (głęboko) lub dożylnie (powoli). Zaleca się powolne dożylne podawanie preparatu rozcieńczonego jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu z dekstrozą.9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
W celu prawidłowego podania preparatu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce.

10.    OKRES KARENCJI
Psy, koty- nie dotyczy
Konie, bydło, świnie, owce, kozy- zero dni

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Chronić przed światłem.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Podawać podskórnie, głęboko domięśniowo lub powoli dożylnie.
Po podaniu dożylnym, szczególnie u koni, może dojść do reakcji anafilaktycznej, dlatego zaleca się powolne dożylne podawanie preparatu rozcieńczonego jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu lub jałowym roztworem fizjologicznym chlorku sodu z dekstrozą.
W przypadku rozlania preparatu na skórę lub przedostania się do oka należy zmyć go dużą ilością wody. Ze względu na możliwość wywołania reakcji alergicznych po przypadkowym wstrzyknięciu, osoby o znanej nadwrażliwości na którykolwiek ze składników powinny unikać kontaktu z preparatem.
Witaminy z grupy B są substancjami bezpiecznymi w stosowaniu u zwierząt a ich działania niepożądane wynikają głównie z przedawkowania, które możliwe jest przy długotrwałym stosowaniu bardzo wysokich dawek witamin.

13.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO  PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
11/12/2008

15.    INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.  
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel: (061) 426 49 20

Dostępne opakowania:
Butelki ze szkła oranżowego typu II o pojemności 50 ml i 100 ml z korkiem z gumy bromobutylowej oraz aluminiowym uszczelnieniem.

Pozwolenie nr 736/99