Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Cefalexim 18%


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Cefaleksyna 180 mg/ml
(w postaci cefaleksyny sodowej)

WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt stosuje się w do leczenia zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie cefaleksyny. Cefalexim 18% jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn wykazującym bakteriobójcze działanie w stosunku do szerokiego spektrum bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.
Preparat stosuje się w przypadkach zakażeń układu oddechowego, układu rozrodczego i moczowego, skóry, układu pokarmowego oraz tkanek miękkich takich jak: metritis, zanokcica, zakażenia przyranne, ropnie, mastitis, zakażenia stawów, skóry, meningitis.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u zwierząt nadwrażliwych na cefalosporyny.
Nie podawać dożylnie i podoponowo.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niekiedy w miejscu podania preparatu, tak jak po wstrzyknięciu innych zawiesin olejowych, może wystąpić przemijający samoistnie miejscowy odczyn tkankowy.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych
w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny
lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, pies, kot

DAWKOWANIE I DROGI PODANIA

Preparat należy wstrzykiwać raz dzienne

u bydła:  1 ml/ 25 kg m.c. (dawka 7 mg/kg m.c.) i.m.,
u psów:  1 ml/ 18 kg m.c. (dawka 10 mg/kg m.c.) s.c. lub i.m.,
u kotów: 0,25 ml/ 4,5 kg m.c. (dawka 10 mg/kg m.c.) s.c. lub i.m.
Zaleca się stosowanie preparatu co najmniej przez dwa dni po ustąpieniu objawów klinicznych zakażenia. W praktyce leczenie trwa zazwyczaj 5 dni.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed użyciem butelkę należy wstrząsnąć.
W obecności wody może nastąpić reakcja hydrolizy cefaleksyny ważne jest zatem aby używać suchej igły w momencie nabierania zawiesiny do iniekcji aby uniknąć kontaminacji pozostałej zawartości butelki z kroplami wody.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne – 15 dni
Mleko krów – 12 godzin

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem.
Okres trwałości po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Tak jak w przypadku innych antybiotyków wydalanych głównie przez nerki,
u zwierząt z upośledzoną funkcją nerek może dojść do kumulacji leku
w organizmie.
W przypadku niewydolności nerek dawka antybiotyku powinna być odpowiednio zmniejszona.
Należy zachować ostrożność aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji
W przypadku samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.
Cefalosporyny mogą wywołać reakcje nadwrażliwości (alergię) po iniekcji, wdychaniu, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Wrażliwość na penicyliny może doprowadzić do krzyżowej wrażliwości z cefalosporynami i vice versa.
Reakcje alergiczne na te substancje sporadycznie mogą być poważne.
1.    Nie należy posługiwać się tym produktem w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości lub w przypadku wcześniejszych ostrzeżeń przed kontaktem
z tego rodzaju produktami.
2.    Należy posługiwać się produktem z ostrożnością, stosując się do wszystkich zalecanych środków ostrożności. Po użyciu należy umyć ręce.
3.    W przypadku zaobserwowania objawów takich jak wysypka skórna należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać lekarzowi niniejsze ostrzeżenia.
Obrzęk twarzy, warg, oczu, trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami wymagającymi szybkiej interwencji lekarskiej.
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Wyniki badań przeprowadzonych u bydła i psów wykazały, że po podaniu preparatu w dawce dwukrotnie przekraczającej dawkę zalecaną wystąpić mogą łagodne reakcje miejscowe w miejscu podania preparatu. Reakcje te przemijają samoistnie bez konieczności dodatkowego leczenia.
Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE


Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii.
Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
11/12/2008

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:
Butelka ze szkła typu I, z korkiem z gumy nitrylowej z aluminiowym uszczelnieniem, o zawartości 50 ml i 100 ml.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
 
Pozwolenie nr 1564/04