Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Search the site

baner
Home Offer Veterinarians Medicinal products Cattle
Show menu

Offer

Popular tags

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
All

Synergal LC, (200 mg + 50 mg + 10 mg)/3g

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

 

Podmiot odpowiedzialny:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno

Tel. (61) 426 49 20

Fax. (61) 424 11 47

 

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Ltd.

Calmough Road, Newry

County Down

Irlandia Północna

BT 35 6JP

 

 

 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Synergal LC, (200 mg + 50 mg + 10 mg)/3 g, zawiesina dowymieniowa dla bydła

 

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna tubostrzykawka (3 g) zawiera:


4. WSKAZANIA LECZNICZE

 

Synergal LC stosuje się w leczeniu zapalenia wymienia wywoływanego przez  bakterie wrażliwe na działanie mieszaniny amoksycyliny i kwasu klawulanowego.

Tj.: drobnoustroje Gram-dodatnie: Staphylococcus spp. (także szczepy wytwarzające ß-laktamazę), Streptococcus spp.(także S. agalactiae, S. dysgalactiae, S. uberis), Actinomyces spp. (A. bovis), Bacillus spp.(także B. cereus, B. anthracis), Clostridium spp., Corynebacterium spp.(także
C. pyogenes), Peptostreptococcus spp.oraz Gram-ujemne:

E. coli (także szczepy wytwarzające ß-laktamazę), Bacteroides spp. (także szczepy wytwarzające ß-laktamazę), Bordetella spp., (B. bronchiseptica), Campylobacter spp., Fusobacterium spp.
(F. necrophorum), Haemophilus spp., Klebsiella spp., Moraxella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Salmonella spp.

 

 

 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na penicyliny.

 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Działania niepożądane produktu Synergal LC ograniczają się do miejscowych odczynów alergicznych związanych z obecnością penicyliny.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów niewymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

 

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

 

Bydło

 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić do kanału strzykowego ćwiartki wymienia objętej procesem zapalnym. Zabieg powtórzyć trzykrotnie, w odstępach 12 godzin. Produkt podawać bezpośrednio po dokładnym zdojeniu ćwiartki, oczyszczeniu i zdezynfekowaniu strzyku.

Tubostrzykawka służy do jednokrotnego użytku. Niewykorzystana zawartość tubostrzykawki nie powinna być stosowana w późniejszym terminie.

 

 

 

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed podaniem leku strzyk należy oczyścić i zdezynfekować.

 

 

10. OKRES KARENCJI

Mleko: 60 godzin

Tkanki jadalne: 7 dni

 

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

 

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Przed podaniem leku strzyk należy oczyścić i zdezynfekować.

Stosować wyłącznie dowymieniowo.

Strzykawka przeznaczona jest wyłącznie do jednokrotnego zastosowania.

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Penicyliny mogą być u ludzi przyczyną alergii. Alergia może pojawić się nie tylko po podaniu penicyliny w postaci iniekcji, ale również po spożyciu, wdychaniu lub kontakcie ze skórą.

Osoby uczulone na penicyliny powinny zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu produktu. Nie dopuszczać do kontaktu produktu z powierzchnią skóry. W przypadku pierwszych objawów uczulenia (zaczerwienienie skóry) należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i laktacja:

Może być bezpiecznie stosowany w okresie ciąży i laktacji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nieznane.

Przestrzegać ogólnych zasad stosowania i kojarzenia chemioterapeutyków.

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Nie zaobserwowano objawów przedawkowania.

 

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

 

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

26/06/2014

 

15. INNE INFORMACJE

Produkt Synergal LC przeznaczony do zwalczania zapaleń wymienia u krów, jest mieszaniną antybiotyku beta-laktamowego - amoksycyliny, kwasu klawulanowego oraz glikokortykosteroidu - prednizolonu. Taki skład opracowano w celu osiągnięcia szerokiego spektrum działania przeciwbakteryjnego oraz działania przeciwzapalnego i pośrednio przeciwbólowego.

Opakowania:

Tubostrzykawka dowymieniowa z LDPE zawierająca 3g zawiesiny pakowana pojedynczo w folię PE, po 12 lub 24 sztuki w pudełka tekturowe.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie. W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.