Zapytaj o produkt

*
*
*
*
* captcha

Obowiązek informacyjny:
1. Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji jest ScanVet Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skiereszewie, przy ul. Kiszkowskiej 9, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000108470, e-mail: hurtownia@scanvet.pl, nr tel. 61/4264920.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach uzasadnionego interesu Spółki, tj. budowania
pozytywnego wizerunku poprzez odpowiedzi na Państwa pytania.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) –– uzasadniony interes administratora, tj. budowanie pozytywnego wizerunku Spółki ScanVet Poland.
4. Kategorie odbiorców danych osobowych: firma hostingowa.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2 powyżej, do momentu wyczerpania interesu administratora.
6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności w celu odpowiedzi na zapytanie.

*