Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Oxytet 10%, 100 mg/ml

Oxytet 10%, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

 

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

 

Podmiot odpowiedzialny:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno

Tel. (61) 426 49 20

Fax (61) 424 11 47

 

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Ltd.

Station Works, Camlough Road

Newry, Co. Down

BT35 6JP Irlandia Północna

 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Oxytet 10%, 100 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

 

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1ml produktu zawiera:

Substancja czynna:

oksytetracykliny chlorowodorek  100  mg

(co odpowiada 92,66 mg oksytetracykliny)

Substancje pomocnicze:

sodu formaldehydosulfoksylan    1,5 mg

 

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Oxytet 10% przeznaczony jest dla bydła, owiec i świń do stosowania w celu zwalczania zakażeń ogólnych, w tym dotyczących układu oddechowego i rozrodczego oraz tkanek miękkich, oraz miejscowych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na działanie oksytetracykliny, a w szczególności:

  • Zakaźnego zanikowego zapalenia nosa u świń wywoływanego przez Bordetella bronchiseptica, Pasteurella haemolytica i Pasteurella multocida,
  • Zapalenia gruczołu mlekowegou bydła i świńwywoływanego przez Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae lub Streptococcus uberis,
  • Zapalenia macicy u bydła i świń wywoływanego przez Streptococcus pyogenes,
  • Pasterelozy i zakażeń układu oddechowego u bydła, świń i owiec wywoływanych przezPasteurella haemolytica i Pasteurella multocida, Haemophilus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumonia, Mycoplasma ovipneumoniae
  • Posocznicy u bydła i świń wywoływanej przez Streptococcus pyogenes,
  • Różycy u świń wywoływanej przez Erysipelothrix rhusiopathiae
  • Zapalenia pępka lub stawów wywoływanego przez Corynebacterium pyogenes lub Staphylococcus aureus.

Oxytet 10%  może być również stosowany w zwalczaniu enzootycznego ronienia u owiec.

 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u owiec, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi

Nie stosować u zwierząt z niewydolnością wątroby lub nerek.

Nie podawać w przypadku nadwrażliwości na tetracykliny lub którykolwiek ze składników preparatu.

 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U świń możliwe jest, zwłaszcza przy długotrwałej terapii, wystąpienie objawów fotosensybilizacji. U świń możliwe jest, w zależności od osobniczych właściwości, wystąpienie biegunki o średnim nasileniu - wynikającej ze zmiany składu flory jelitowej. Stosowanie tetracyklin u samic w ostatnim trymestrze ciąży może prowadzić do zabarwienia zębów płodu.

W przypadku szybkiej iniekcji dożylnej mogą pojawić się zaburzenia pracy serca.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

 

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owca, świnia

 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Oxytet 10% należy podawać w iniekcji domięśniowej lub w wolnej iniekcji dożylnej, jeden raz dziennie w dawce:

Bydło - 2 -4 mg  oksytetracykliny chlorowodorku /kg m.c.  (1-2 ml preparatu/ 50 kg m.c.)

Owce - 4 -8 mg  oksytetracykliny chlorowodorku /kg m.c.   (1-2 ml preparatu/ 25 kg m.c.)

Świnie - 4 -8 mg oksytetracykliny chlorowodorku /kg m.c.,  (1-2 ml preparatu/ 25 kg m.c.).

Lek podawać raz dziennie przez 5 dni.

 

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W przypadku iniekcji dożylnych lek podawać bardzo powoli.

 

10. OKRES KARENCJI

Bydło, owca, świnia - tkanki jadalne: 21 dni.

Mleko krowie: 7 dni.

Produkt nie dopuszczony do stosowania u owiec produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

 

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

W przypadku iniekcji dożylnych lek podawać bardzo powoli.

 

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania:

Produkt powinien być stosowany w oparciu o wyniki testu oporności bakterii wyizolowanych od chorych zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być prowadzone w oparciu o

lokalne informacje epidemiologiczne dotyczące wrażliwości izolowanych bakterii.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Stosując lek należy używać rękawiczek lub po zastosowaniu leku umyć ręce. W przypadku przedostania się leku do oka lub na powierzchnię skóry, przemyć dużą ilością wody.

 

Ciąża:

Stosowanie w ostatnim trymestrze ciąży może prowadzić do zmiany zabarwienia zębów u płodu.

 

Laktacja:

Lek można bezpiecznie stosować w okresie laktacji.

 

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Przestrzegać obowiązujących zasad prowadzenia antybiotykoterapii.

Stosować z ostrożnością w trakcie terapii lekami z grupy glikokortykosteroidów.

 

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Jeśli konieczne, w przypadku przedawkowania zastosować leczenie objawowe oraz podać płyny nawadniające.

 

Niezgodności farmaceutyczne:

Należy unikać rozpuszczania w roztworach soli wapnia, ze względu na wytrącanie się osadu.

 

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

 

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

 2015-02-18

 

15. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno

 

Dostępne opakowania:

50 ml butelka z oranżowego szkła typu II zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem.

100 ml butelka z oranżowego szkła typu II zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
 
Pozwolenie nr 86/94