Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Colamox 3200/640


Colamox 3200/640, (3 200 000 j.m. + 640 mg)/g, proszek do sporządzania roztworu doustnego dla świń i kur


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH
Siarczan kolistyny                 3 200 000 j.m./g
Amoksycylina trójwodna                 640 mg/g


WSKAZANIA LECZNICZE
Leczenie i profilaktyka pierwotnych i wtórnych zakażeń u kur i świń wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe na kolistynę lub amoksycylinę. Wskazania dotyczą najczęściej zakażeń o ciężkim przebiegu lub zakażeń mieszanych układu pokarmowego.

Świnie
Zakażenia układu pokarmowego: kolibakterioza prosiąt noworodków, salmonelloza u świń. Mieszane infekcje przewodu pokarmowego, streptokokoza u świń. Zakażenia układu oddechowego: zakaźne zanikowe zapalenie nosa, pastereloza, bronchopneumonia, pleuropneumonia, zapalenie płuc, aktinobacilloza, choroba Glässera. Produkt jest skuteczny wobec Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Haemophilus, Clostridium spp., Streptococcus spp., oraz Staphylococcus spp.

Kury
Zakażenia przewodu pokarmowego: salmonelloza wywoływana przez Salmonella spp., pastereloza wywołana przez Pasteurella spp., kolibakterioza drobiu wywołana przez Escherichia coli, wrzodziejące zapalenie jelit, nekrotyczne zapalenie jelit, zgorzelinowe zapalenie jelit wywoływane przez Clostridium spp.

Zakażenia układu oddechowego: zapalenie oskrzeli, bronchopneumonia, zapalenie płuc, koryza drobiu.
Produkt jest skuteczny wobec Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Haemophilus spp., Clostridium spp., Streptococcus spp., oraz Staphylococcus spp.

Przed podaniem produktu należy potwierdzić występowanie wrażliwych bakterii w stadzie.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u zwierząt u których stwierdzono nadwrażliwość na składniki produktu.
Nie stosować u koni oraz u małych gryzoni roślinożernych (świnki morskie, chomiki, króliki).

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Zastosowanie antybiotyków z grupy β- laktamów może powodować reakcje alergiczne. Podczas stosowania produktu u zwierząt z poważnymi uszkodzeniami przewodu pokarmowego lub nerek kolistyna może wywołać objawy nefro- lub neurotoksyczne.
W razie wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych objawów po podaniu produktu należy przerwać jego podawanie.
Colamox 3200/640 jest produktem o niskiej toksyczności. W badaniach dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu nie odnotowano przypadku wystąpienia działania niepożądanego.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnia, kura.

DAWKOWANIE I DROGA PODANIA
Zaleca się podawanie 25 mg produktu/kg m.c. po jego rozpuszczeniu w wodzie przeznaczonej do picia.
Zależnie od dziennego pobrania wody zaleca się podawanie:
u świń: 1 g produktu na 4 do 6 litrów wody/dzień (co odpowiada w praktyce rozpuszczeniu 100 g produktu w od 400 do 600 litrów wody lub rozpuszczeniu w 1000 litrach wody od 167 do 250 g produktu);
u kurcząt do 4-go tygodnia życia: 1 g produktu na 7,5 do 10 litrów wody/dzień (co odpowiada w praktyce rozpuszczeniu 100 g produktu w od 750 do 1000 litrów wody lub rozpuszczeniu w 1000 litrach wody od 100 do 133 g produktu);
u kurcząt powyżej 4-go tygodnia życia: 1 g produktu na 5 do 7,5 litrów wody/dzień (co odpowiada w praktyce rozpuszczeniu 100 g produktu w od 500 do 750 litrów wody lub rozpuszczeniu w 1000 litrach wody od 133 do 200 g produktu).
Spożycie wody zależy od stanu fizjologicznego i klinicznego zwierząt.
W celu wyliczenia dawki należy jak najdokładniej ocenić masę ciała leczonych zwierząt oraz dzienne spożycie wody.
Roztwór leczniczy powinien być jedynym źródłem wody pitnej.
Roztwór leczniczy należy wymieniać co 24 godziny.
Leczenie trwa od trzech do pięciu dni.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Brak.

OKRES KARENCJI
Świnie:
Tkanki jadalne – 3 dni

Kury:
Tkanki jadalne – 3 dni
Nie stosować u kur niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 15 do 25°C.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Okres przechowywania po rekonstytucji zgodnie z instrukcją wynosi 24 godziny.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Stosowanie produktu powinno być oparte na wynikach badania lekowrażliwości patogenów wyizolowanych z danego przypadku.

U zwierząt z poważnymi uszkodzeniami przewodu pokarmowego i nerek wchłanianie kolistyny może być zwiększone. W takich przypadkach mogą wystąpić objawy nefro- i neurotoksyczne.
Stosowanie produktu u kur musi odbywać się w zgodzie z rozporządzeniem Komisji EC 1177/2006.

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) krzyżową po wstrzyknięciu, inhalacji, spożyciu lub kontakcie ze skórą. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być ciężkie.
Osoby o znanej nadwrażliwości na antybiotyki β-laktamowe i polimyksyny powinny unikać kontaktu z produktem.
Podczas przygotowywania i podawania roztworu należy zachować ostrożność w celu uniknięcia narażenia: nosić okulary i odzież ochronną, maskę oraz rękawice.
W razie kontaktu ze skórą należy zmyć ją wodą.
Po użyciu należy umyć ręce.
Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka, należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać ulotkę lub opakowanie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu, a także trudności w oddychaniu wymagają natychmiastowej pomocy medycznej.
Produkt może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Środki zobojętniające osłabiają wchłanianie produktu.
Nie należy stosować równocześnie z tetracyklinami, erytromycyną, kanamycyną, neomycyną.
Działanie kolistyny jest hamowane przez obecność jonów Ca, Mg.
Do przedawkowania produktu może dojść w bardzo rzadkich przypadkach, co wynika z dobrej tolerancji produktu u świń i kur. W badaniach tolerancji przeprowadzonych u docelowych gatunków zwierząt nie zaobserwowano jednak objawów działania toksycznego, po podawaniu produktu w dawce trzykrotnie przewyższającej dawkę zalecaną przez okres dwukrotnie przekraczający zalecany okres leczenia.
W razie wystąpienia działania toksycznego związanego z przedawkowaniem, należy przerwać podawanie produktu i zastosować odpowiednie leczenie objawowe.
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
29/03/2012

INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.

Dostępne opakowania:
Polipropylenowy pojemnik z torbą wewnętrzną (LDPE) na 1 kg produktu.
Wielowarstwowe worki papierowe z torbą wewnętrzną (LDPE) na 10 kg produktu.
 
Pozwolenie nr 1748/07