Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Konie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Loxicom 50 mg/g pasta doustna dla koni

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny: 

Norbrook Laboratories Limited

Station Works Newry Co. Down, BT35 6JP

Wielka Brytania

Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Norbrook Laboratories Limited 105 Armagh Road

Newry Co. Down, BT35 6PU Wielka Brytania

 

2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Loxicom 50 mg/g pasta doustna dla koni

Meloksykam

 

3. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ I INNYCH SUBSTANCJI

Jeden gram zawiera:

Substancja czynna: Meloksykam 50 mg

Substancja pomocnicza: Alkohol benzylowy 10 mg

 

4. WSKAZANIA LECZNICZE

Łagodzenie stanu zapalnego i bólu w ostrych i przewlekłych zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych u koni.

 

5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u ciężarnych ani karmiących klaczy.

Nie stosować u koni cierpiących na zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak podrażnienie i krwawienie, upośledzenie czynności wątroby, serca lub nerek lub zaburzenia krwotoczne.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.

Nie stosować u źrebiąt w wieku poniżej 6 tygodni.

 

6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W badaniach klinicznych zaobserwowano pojedyncze przypadki działań niepożądanych typowo związanych z NLPZ (niewielka pokrzywka, biegunka). Objawy te były odwracalne. W okresie leczenia (do 14 dni) często występuje zmniejszenie stężenia albumin we krwi. W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano utratę łaknienia, letarg, ból w jamie brzusznej i zapalenie okrężnicy. W bardzo rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje rzekomoanafilaktyczne, które mogą być poważne (włącznie z przypadkami prowadzącymi do zgonu), i które należy leczyć objawowo. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zwrócić się o poradę lekarza weterynarii.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

 

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Konie.

 

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podawać 0,6 mg/kg masy ciała raz na dobę przez okres do 14 dni.

Podawać bezpośrednio do jamy ustnej na tylną część języka, utrzymując głowę zwierzęcia uniesioną aż do połknięcia podanej dawki.

Na 50 kg masy ciała należy podać jedną podziałkę strzykawki z pastą. Strzykawka ma wbudowany adapter i podziałkę wyskalowaną w kg masy ciała. Każda strzykawka zawiera 420 mg meloksykamu, co wystarcza na 700 kg masy ciała.

 

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Unikać wprowadzania zanieczyszczeń do strzykawki podczas stosowania.

 

10. OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne: 3 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

 

11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30 °C.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności (EXP) podanego na kartoniku i strzykawce.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

 

12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Unikać stosowania u zwierząt odwodnionych, z hipowolemią lub niedociśnieniem w związku z ryzykiem toksycznego działania na nerki.

Nie przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia z uwagi na możliwość wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) powinny unikać kontaktu z tym produktem leczniczym weterynaryjnym.

Unikać kontaktu produktu ze skórą i z oczami. W razie kontaktu ze skórą i/lub oczami, zmyć natychmiast zanieczyszczone miejsca wodą. W razie wystąpienia utrzymującego się podrażnienia, zwrócić się o pomoc lekarską.

Po przypadkowym połknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Ciąża i laktacja:

Nie stosować u ciężarnych ani karmiących klaczy

Interakcje: Nie podawać jednocześnie z glikokortykosterydami, innymi niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi i lekami przeciwkrzepliwymi.

Przedawkowanie:

W badaniach klinicznych zaobserwowano następujące objawy kliniczne (z których część może być poważna) po podaniu produktu w nadmiernej dawce: ospałe zachowanie, biegunka, obrzęk, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej i/lub ciemny kolor moczu. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

 

13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego produktu leczniczego weterynaryjnego są dostępne w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Leków http://www.ema.europa.eu/.

 

15. INNE INFORMACJE

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

Ta pasta doustna jest dostępna w następujących wielkościach opakowań:

- 1 pudełko tekturowe zawierające 1 strzykawkę

- 1 pudełko tekturowe zawierające 7 strzykawek

- 1 pudełko tekturowe zawierające 14 strzykawek

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego

ScanVet Poland Sp. z o.o. Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno Tel. 61 426 49 20

Pozwolenie nr.:

EU/2/08/090/029 (1 strzykawka)

EU/2/08/090/030 (1 x 7 strzykawek)

EU/2/08/090/031 (1 x 14 strzykawek)