Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Bydło
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Norfenicol 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń

Norfenicol 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń
 
 
 
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Norfenicol 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń
Florfenikol
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI
Każdy ml zawiera 300 mg florfenikolu.
Roztwór w kolorze od jasnożółtego do słomianego
 
WSKAZANIA LECZNICZE
Bydło:
Leczenie zwierząt z objawami klinicznymi zakażeń dróg oddechowych spowodowanych przez Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni wrażliwymi na florfenikol.
Świnie:
Leczenie gwałtownego wzrostu liczby przypadków chorób układu oddechowego spowodowanych przez szczepy Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida wrażliwe na florfenikol.
 
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u dorosłych buhajów i knurów przeznaczonych do celów rozpłodowych.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą
Nie stosować w przypadku znanej oporności
 
DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Podanie produktu drogą domięśniową lub podskórną może spowodować wystąpienie zmian zapalnych (obrzęk i stwardnienie) w miejscu iniekcji, które mogą utrzymywać się przez okres do 31 dni. Zmniejszenie pobierania pokarmu i przejściowe rozluźnienie kału może pojawić się w czasie okresu leczenia. Leczone zwierzęta powracają do zdrowia szybko i całkowicie do czasu zakończenia leczenia. W bardzo rzadkich przypadkach opisywany był wstrząs anafilaktyczny u bydła.
Świnie:
Często obserwowanym działaniem niepożądanym jest przemijająca biegunka i / lub zaczerwienie i obrzęk okolicy odbytu i prostnicy który może wystąpić u 50% zwierząt.
Działanie to może być obserwowane przez jeden tydzień.
W warunkach terenowych u około 30% leczonych świń tydzień lub dłużej po podaniu drugiej dawki wystąpiła gorączka (40° C) w połączeniu z umiarkowaną depresją oddechową lub umiarkowaną dusznością.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek działania niepożądane nie wymienione w tej ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
 
DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Bydło i świnia
 
DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA
W celu zapewnienia właściwego dawkowania należy możliwie najdokładniej ustalić masę ciała.
Bydło:
Podanie domięśniowe: 20 mg/kg masy ciała (1ml/15kg) do dwukrotnego podania w odstępie 48 godzin, przy użyciu igły o rozmiarze 16.
Podanie podskórne: 40 mg/kg masy ciała (2ml/ 15kg) wyłącznie do jednokrotnego podania przy użyciu igły o rozmiarze nr 16.
Świnie:
Podanie domięśniowe 15 mg/kg masy ciała (1 ml na 20 kg) w mięśnie szyi, dwukrotnie w odstępach 48 godzin przy użyciu igły o rozmiarze 16.
 
ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
Przy stosowaniu u bydła, objętość dawki podana w jedno miejsce wstrzyknięcia nie powinna przekroczyć 10 ml; wstrzyknięcie należy wykonać tylko w szyję.
Przy stosowaniu u świń, objętość dawki podana w jedno miejsce wstrzyknięcia nie powinna przekroczyć 3 ml.
Oczyścić przegrodę przed pobraniem każdej dawki.
Używać suchej, sterylnej strzykawki i igły.
Zaleca się podjęcie leczenia bydła i świń we wczesnych fazach choroby oraz ocenę odpowiedzi na leczenie w przeciągu 48 godzin po drugiej iniekcji. Jeżeli objawy kliniczne choroby dróg oddechowych utrzymują się 48 godzin po ostatniej iniekcji, leczenie należy zmienić poprzez użycie innej postaci lub innego antybiotyku dopóki nie ustąpią objawy kliniczne.
 
OKRES KARENCJI
Bydło
Tkanki jadalne:
Po podaniu domięśniowym (w dawce 20 mg/kg, dwukrotnie): 39 dni
Po podaniu podskórnym (w dawce 40 mg/kg, jednokrotnie): 44 dni
Mleko:  Nie dopuszczony do stosowania u zwierząt, których mleko przeznaczone jest do spożycia przez ludzi.
Świnia
Tkanki jadalne:
Po podaniu domięśniowym (w dawce 15 mg/kg, dwukrotnie): 22 dni
 
SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU
Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym (tekturowym pudełku/folii zabezpieczającej) w celu ochrony przed światłem.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
 
SPECJALNE OSTRZEŻENIA
Nie stosować u prosiąt o wadze poniżej 2 kg.
Używać odpowiedniej igły do pobierania leku lub automatycznej strzykawki dawkującej, aby uniknąć nadmiernego przekłuwania zamknięcia.
U świń po podaniu trzykrotnej zalecanej dawki  lub większej zaobserwowano zmniejszenie pobierania pokarmu i wody oraz utratę masy ciała. Po podaniu pięciokrotnej zalecanej dawki lub większej obserwowano również wymioty.
Florfenikol powinien być stosowany tylko do leczenia ciężkich infekcji.
Produkt powinien być używany w oparciu o wykonanie badań wrażliwości bakterii wyizolowanych od zwierząt. Jeśli nie jest to możliwe, terapia powinna być oparta o lokalne (regionalne, występujące w  gospodarstwie) dane epidemiologiczne o wrażliwości docelowych bakterii.
Produkt powinien być stosowany z uwzględnieniem oficjalnych i lokalnych zaleceń dotyczących antybiotykoterapii.
Użycie produktu niezgodne z charakterystyką produktu leczniczego może spowodować wzrost występowania bakterii opornych na działanie florfenikolu a także może obniżyć skuteczność leczenia innymi antybiotykami (np. ceftiofur) w związku z możliwą opornością krzyżową.
Badania na zwierzętach laboratoryjnych nie wykazały potencjalnego toksycznego działania florfenikolu na zarodek czy płód. Jednak bezpieczeństwo produktu w czasie ciąży i laktacji nie zostało wykazane u docelowych gatunków. Stosować tylko po uwzględnieniu bilansu korzyści/ryzyka przeprowadzonego przez lekarza weterynarii.
Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowej samoiniekcji.
Wyłącznie dla zwierząt.
 
SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 
DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.
Lipiec 2012 
 
INNE INFORMACJE
Wydawany z przepisu lekarza – Rp. Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2194/12
Sposób działania
Florfenikol jest syntetycznym antybiotykiem o szerokim zakresie działania skutecznym przeciw większości bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych izolowanych od zwierząt domowych.
Florfenikol działa bakteriostatycznie przez hamowanie syntezy białka na poziomie rybosomalnym.
Jednak, badania laboratoryjne florfenikolu in vitro pokazują, bakteriobójczą aktywność przeciwko Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Histophilus somni.
Badania in vitro wykazały, że florfenikol wykazuje aktywność przeciwko najczęściej występującym patogenom bakteryjnym izolowanym przy chorobach układu oddechowego u bydła (włączając Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica i Histophilus somni) i u świń (Actinobacillus pleuropneumoniae i Pasteurella multocida).
W nabytej oporności na florfenikol pośredniczy pompa wypływu związana z genem floR
Ta oporność nie została jeszcze zidentyfikowana w docelowych patogenach z wyjątkiem Pasteurella multocida.
Oporność na florfenikol i inne leki przeciwbakteryjne została zidentyfikowana w przenoszonym w żywności patogenie Salmonella typhimurium i współoporność na florfenikol i inne antybiotyki (np. ceftiofur) została zidentyfikowana wśród mikroorganizmów z rodziny Enterobactriaceae.
Informacja o opakowaniu
50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml
Fiolka z bezbarwnego szkła typu I z korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelnieniem aluminiowym. Fiolka 50 ml w tekturowym pudełku, fiolki 100 ml, 250 ml i 500 ml zabezpieczone folią.
Fiolka z HDPE z korkiem z gumy bromobutylowej i uszczelnieniem aluminiowym w tekturowym pudełku.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.
 
Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo,
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
tel. 61 4264920
fax. 61 4241147