Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Scanoporc ART zawiesina do wstrzykiwań dla świń

1.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŻELI JEST INNY


Podmiot odpowiedzialny:

ScanVet Poland Sp. z o.o., Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9, 62-200 Gniezno, Tel. (061) 426 49 20, Fax (061) 424 11 47


Wytwórca:

Laboratorios Ovejero S.A., Ctra. Leon Vilecha No.30, Apdo. 321, 24192 Leon, Hiszpania


2.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Scanoporc ART, zawiesina do wstrzykiwań dla świń


3.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Substancje czynne:

Jedna dawka szczepionki (2 ml) zawiera:

- inaktywowane bakterie Bordetella bronchiseptica (BB 4-78) nie mniej niż 8 x 109

- inaktywowane bakterie Pasteurella multocida typ D (CECT 4325) nie mniej niż 8 x 109

- letalna dermonekrotoksyna Pasteurella multocida (DNT) nie mniej niż 1 µg


Adiuwant:

Glinu wodorotlenek uwodniony do adsorbcji nie więcej niż 2,72 mg


4.WSKAZANIA LECZNICZE

Czynne uodparnianie zdrowych świń (loch ciężarnych i prosiąt) przeciw zakaźnemu, zanikowemu zapaleniu nosa świń (ZZZN, rhinitis atrophicans) wywoływanemu przez bakterie Bordetella bronchiseptica i Pasteurella multocida. Szczepienia ochronne mogą być wykonywane zarówno w stadach zwierząt hodowlanych jak i produkcyjnych.

Wytworzenie pełnej odporności – 3 tygodnie od szczepienia.

Rewakcynacja – co 6 miesięcy, u loch zaleca się uodparnianie w każdej kolejnej ciąży.


5.PRZECIWWSKAZANIA

Nie szczepić zwierząt chorych, zarobaczonych, w złym stanie ogólnym lub poddanych immunosupresji.


6.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

U niektórych zwierząt w ciągu 1-2 dni po szczepieniu może nastąpić wzrost ciepłoty ciała o 1-1,5oC, lub niekiedy obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, który ustępuje samoistnie w ciągu 5 do 7 dni.

O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce ( w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).


7.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnia (lochy ciężarne, prosięta).


8.DAWKOWANIE I DROGA(-I) PODANIA

Lochom ciężarnym w 12 tygodniu trwania ciąży wstrzykiwać domięśniowo po 2 ml szczepionki. Nowonarodzone prosięta wraz z siarą uodparnianych macior uzyskują bierną odporność na zakażenie. Rewakcynacja – nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Zaleca się uodparnianie loch w każdej kolejnej ciąży.

Prosiętom pochodzącym od loch nieuodparnianych, pomiędzy 2 a 3 tygodniem życia wstrzykiwać podskórnie lub domięśniowo po 2 ml szczepionki. Dla uzyskania wyrównanego i utrzymującego się dostatecznie długo miana przeciwciał, podać powtórnie po 2 tygodniach.


9.ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Przed użyciem wstrząsnąć.

Przestrzegać zasad aseptyki.


10.   OKRES(-Y) KARENCJI

Zero dni.


11.   SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w lodówce (2oC – 8oC). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres przechowywania wynosi 24 godziny po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.


12.   SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

W okresie szczepienia chronić zwierzęta przed czynnikami stresogennymi.

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


13.   SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci. O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.


14.   DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

18/10/2012


15.   INNE INFORMACJE

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym.