Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Świnie
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Tylovet L.A., 150 mg/ml


1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII
Podmiot odpowiedzialny:
ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo,
ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (61) 426 49 20
Fax. (61) 424 11 47


Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:
Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works, Camlough Road
Newry, Co Down, BT35 6JP
Irlandia Północna

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO
Tylovet L.A., 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń

3.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ
Tylozyna       150 mg/ml

4.    WSKAZANIA LECZNICZE
Tylovet  L.A. jest przeznaczony dla świń do zwalczania zakażeń wywołanych przez drobnoustroje
wrażliwe na tylozynę, a zwłaszcza infekcji dotyczących układu oddechowego. Spektrum działania preparatu obejmuje następujące drobnoustroje chorobotwórcze: Mycoplasma spp., Chlamydia spp., Brachyspira hyodysenteriae (Treponema hyodysenteriae), Erysipelothrix rhusiopathiae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Fusobacterium necrophorum, Actinobacillus pyogenes, Corynebacterium spp., Clostridium spp., Haemophilus suis.

5.    PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować u koni.
Nie stosować u zwierząt z nadwrażliwością na tylozynę, inne makrolidy lub którąkolwiek z
substancji pomocniczych.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
W trakcie leczenia mogą wystąpić objawy w postaci bolesnego zaczerwienienia w miejscu iniekcji oraz obrzęku, świądu i bolesności. Rzadko może nastąpić także wzrost temperatury ciała i apatia. Opisane objawy ustępują samoistnie po 24 godzinach.
O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek
niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce(w tym również objawów u człowieka na skutek z
lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny Lub Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz
zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej http://www.urpl.gov.pl (Pion Produktów
Leczniczych Weterynaryjnych)

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT
Świnia

8.    DAWKOWANIE I DROGA (-I) PODANIA
Tylovet  L.A. wstrzykuje się domięśniowo w dawce jednorazowej 20 mg tylozyny na kg m.c., co
odpowiada podaniu 1 ml zawiesiny na 7,5 kg m.c. zwierzęcia. W razie konieczności można podać
powtórnie po 72 godzinach.
Produkt należy podawać wyłącznie domięśniowo.

9.    ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA
W celu prawidłowego podania preparatu należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej ulotce informacyjnej.

10.    OKRES KARENCJI
Tkanki jadalne: 7 dni.

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I TRANSPORCIE
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C. Chronić przed światłem.
Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.
Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Tak jak w przypadku innych antybiotyków zaleca się aby preparat stosować w przypadkach zakażeń wywołanych przez drobnoustroje, których wrażliwość potwierdzono antybiogramem.
Nie podawać dożylnie.
Tylozyna może być przyczyną reakcji uczuleniowej. Unikać kontaktu leku ze skórą i błonami
śluzowymi. Podczas wstrzykiwania zachować ogólnie przyjęte zasady postępowania. Po każdym
kontakcie z lekiem umyć ręce.
Tylozyna może wywoływać podrażnienia. Makrolidy (w tym tylozyna) mogą powodować
nadwrażliwość (alergię) w następstwie wstrzyknięcia, wdychania, spożycia lub kontaktu ze skórą lub oczami. Nadwrażliwość na tylozynę może wywoływać reakcje krzyżowe z innymi makrolidami.
Reakcje alergiczne mogą niekiedy być ciężkie, dlatego należy unikać bezpośredniego kontaktu z
produktem. W razie przypadkowego kontaktu skórę należy dokładnie umyć wodą i mydłem, natomiast oczy przepłukać dużą ilością bieżącej wody.
Osoby o znanej nadwrażliwości na substancję czynną lub pomocnicze nie powinny mieć kontaktu z
produktem.
Jeśli po narażeniu pojawią się takie objawy, jak wysypka, należy zwrócić się  o pomoc lekarską i
pokazać lekarzowi ulotkę lub opakowanie produktu. Obrzęk twarzy, ust i oczu lub trudności w
oddychaniu to objawy wymagające natychmiastowej pomocy medycznej.
Preparat Tylovet L.A. może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.
Stwierdzono antagonizm pomiędzy tylozyną a pozostałymi makrolidami, linkosamidami i
chloramfenikolem.
Po podaniu dawki dwukrotnie przekraczającej zalecaną u leczonych świń obserwowano nieznaczną
apatię i wzrost temperatury.

13.    SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIANIA NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTU, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą
ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI
2011/08/09

15.    INNE INFORMACJE
W celu uzyskania informacji  na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego należy kontaktować się z podmiotem odpowiedzialnym:

ScanVet Poland Sp. z o.o.
Skiereszewo, ul. Kiszkowska 9
62-200 Gniezno
Tel. (61) 426 49 20
Fax. (61) 424 11 47

Opakowania: Butelki szklane o pojemności 50 i 100 ml.
Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Pozwolenie nr 1195/01