Akceptuję
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Szukaj w serwisie

baner
Start Oferta Lekarze weterynarii Produkty lecznicze Pies
Pokaż menu

Oferta

Popularne tagi

bydło, cielęta, indyki, konie, koty, kozy, kury, lekarze, lisy, norki, nowości, owce, psy, warchlaki, świnie
Wszystkie

Actikor 20 mg tabletki powlekane dla psów

1. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgia


Wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Ecuphar NV

Legeweg 157-i

8020 Oostkamp

Belgia

 

lub

 

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Wielka Brytania


2. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Actikor 20 mg tabletki powlekane dla psów

Chlorowodorek benazeprilu


3. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY  SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 tabletka powlekana zawiera 18,4 mg benazeprilu (odpowiednik 20 mg chlorowodorku benazeprilu).


4. WSKAZANIA LECZNICZE

Psy ważące powyżej 5 kg:

Leczenie zastoinowej niewydolności serca związanej, w szczególności z kardiomiopatią rozstrzeniową lub niewydolnością zastawki dwudzielnej.


5. PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u psów z objawami jakiegokolwiek zmniejszenia rzutu serca na przykład z powodu  zwężenia zastawki aortalnej.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na benazepril lub inne inhibitory ACE lub na dowolną substancję pomocniczą.

Dla stosowania w ciąży, podczas laktacji lub u zwierząt hodowlanych, patrz punkt 12.


6. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Na początku leczenia może wystąpić obniżenie ciśnienia krwi i przejściowe zwiększenie stężenia kreatyniny w osoczu. W rzadkich przypadkach może być obserwowane  uczucie znużenia lub senności oraz mogą wystąpić przejściowe objawy niedociśnienia, takie jak letarg i ataksja.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów nie wymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.


7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy.


8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-I) I SPOSÓB PODANIA

Podanie doustne.

Zalecana  dawka doustna wynosi 0,25 mg chlorowodorku benazeprilu/kg masy ciała, podawana z pokarmem lub bez, zgodnie z następującymi zasadami:

Psy o masie 5-10 kg: ½ tabletki Actikor 5 mg

Psy o masie 11-20 kg: 1 tabletka Actikor 5 mg

Psy o masie 21-40 kg: ½ tabletki Actikor 20 mg

Psy o masie 41-80 kg: 1 tabletka Actikor 20 mg

Dawka może być podwojona (0,5 mg chlorowodorku benazeprilu / kg masy ciała), nadal podawana raz dziennie, jeśli jest to uzasadnione klinicznie i zalecone przez lekarza weterynarii.

W przypadku stosowania przepołowionych tabletek: odłożyć pozostałą połówkę tabletki do otwartej kieszonki blistra i przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Pozostałą połówkę tabletki należy zużyć przy kolejnym podaniem.


9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Wyłącznie dla zwierząt.

Do podawani doustnego.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność dawkowania. Należy postępować dokładnie z zaleceniami lekarza weterynarii.


10. OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.


11. SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30ºC.

W przypadku stosowania przepołowionych tabletek: odłożyć pozostałą połówkę tabletki do otwartej kieszonki blistra i przechowywać poniej 30°C. Pozostałą połówkę tabletki zużyć przy kolejnym podaniu.

Nie używać po upływie daty ważności podanym na blistrze i pudełku tetkturowym.


12. SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Podczas badań klinicznych nie zaobserwowano żadnych dowodów na toksyczne działanie produktu na nerki. Tak jak w rutynowych przypadkach niewydolności nerek, zaleca się monitorowanie stężenia kreatyniny i mocznika w trakcie leczenia.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności:

Badanie na zwierzętach laboratoryjnych (szczurach) wykazały embriotoksyczne działanie benazeprilu przy dawkach nieszkodliwych dla matki (wady rozwojowe układu moczowego płodu). Benazepril podawany kotom w dziennej dawce 10 mg/kg przez 52 tygodnie spowodowały zmniejszenie wagi jajnika/jajowodu. U ludzi stwierdzono działanie teratogenne inhibitorów  ACE w okresie ciąży.

Nie stosować u psów w okresie ciąży, laktacji oraz u psów hodowlanych, ponieważ bezpieczeństwo produktu leczniczego weterynaryjnego u tych zwierząt nie zostało określone.

Interakcje:

Nieznane u psów.

U psów z niewydolnością serca, chlorowodorek benazeprilu był stosowany w skojarzeniu z digoksyną, lekami moczopędnymi i lekami przeciwarytmicznymi bez widocznych interakcji niepożądanych. U ludzi, połączenie inhibitorów ACE i NLPZ może prowadzić do zmniejszenia skuteczności działania hipotensyjnego lub do zaburzeń czynności nerek. Połączenie chlorowodorku benazeprilu i innych środków przeciw nadciśnieniu (np. blokery kanału wapniowego, b-adrenolityki lub leki moczopędne), leków znieczulających lub uspokajających może prowadzić do skumulowanego działania hipotensyjnego. W związku z tym należy traktować z ostrożnością jednoczesne stosowanie NLPZ i innych leków hipotensyjnych. Czynność nerek i objawy niedociśnienia (senność, osłabienie itp.) powinny być ściśle monitorowane i w razie potrzeby leczone.

Nie można wykluczyć interakcji z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, takimi jak spironolakton, triamteren lub amiloryd. Zaleca się monitorowanie stężenia potasu w osoczu podczas stosowania benazeprilu w połączeniu z diuretykami oszczędzającymi potas, gdyż możliwe są reakcje zagrażające życiu.

Przedawkowanie:

U psów, nawet 200-krotne przedawkowanie chlorowodorku benazeprilu było bezobjawowe. W razie przypadkowego przedawkowania może wystąpić przejściowe, odwracalne niedociśnienie. Terapia powinna składać się z dożylnego wlewu ciepłego, izotonicznego roztworu soli.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom:

Inhibitory ACE mają wpływ na ludzki płód w okresie ciąży. Kobiety ciężarne powinny unikać przypadkowego narażenia na kontakt z produktem, z uwzględnieniem drogi ręce-usta.

Umyć ręce po użyciu.

Po spożyciu benazepril może powodować niedociśnienie.

W przypadku omyłkowego połknięcia należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.


13. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY UNIESZKODLIWIANIU NIE ZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z TEGO PRODUKTÓW, JEŻELI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.


14. DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

20 listopada 2012


15. INNE INFORMACJE

Tabletki są opakowane w blistry z folii aluminiowej i pakowane po 14, 28, 56, 84 i 140 tabletek.

Niektóre wielkości  opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Lokalny przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego:

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skiereszewo

ul. Kiszkowska 9

62-200 Gniezno